Barion Pixel
  • -15%
Jeremy Gay: A tökéletes akvárium - Édesvizi és tengeri akváriumok kialakítása és fenntartása Jeremy Gay: A tökéletes akvárium - Édesvizi és tengeri akváriumok kialakítása és fenntartása

Jeremy Gay:

A tökéletes akvárium

Édesvizi és tengeri akváriumok kialakítása és fenntartása

Eredeti ár: 4 790 Ft
Online ár: 4 072 Ft
Adóval együtt

Köny­vünk lé­pés­ről lé­pés­re is­mer­te­ti a kü­lön­bö­ző ak­vá­ri­um­tí­pu­sok lét­re­ho­zá­sát, fenntar­tá­sát, va­la­mint rész­le­te­sen be­mu­tat mint­egy 90 hal­fajt. Kez­dő ak­va­ris­ták­nak és a ten­ge­ri ak­vá­ri­u­mok­kal most is­mer­ke­dő ha­la­dók­nak egya­ránt ajánl­juk ezt a köny­vet.

Mennyiség

Utánvét elérhető az alábbi szállítási módoknál:

GLS Futár

Eb­ben a gaz­da­gon il­luszt­rált könyv­ben vá­laszt ka­punk a kö­vet­ke­ző kér­dé­sek­re.

»Mi­lyen fel­sze­re­lé­sek­re lesz szük­sé­günk, és azok ho­gyan mű­köd­nek?

»Mely hal­fa­jo­kat tud­juk tar­ta­ni, és azok­ból mennyit vá­sá­rol­junk?

»Ho­gyan kell a víz hő­mér­sék­le­tét, kém­ha­tá­sát, só­tar­tal­mát és mi­nő­sé­gét sza­bá­lyoz­ni?

»Mi­lyen nö­vé­nyek, kö­vek és más tár­gyak fe­lel­nek meg az ak­vá­ri­um dí­szí­té­sé­re?

 

Köny­vünk lé­pés­ről lé­pés­re is­mer­te­ti a kü­lön­bö­ző ak­vá­ri­um­tí­pu­sok lét­re­ho­zá­sát, fenntar­tá­sát, va­la­mint rész­le­te­sen be­mu­tat mint­egy 90 hal­fajt. Kez­dő ak­va­ris­ták­nak és a ten­ge­ri ak­vá­ri­u­mok­kal most is­mer­ke­dő ha­la­dók­nak egya­ránt ajánl­juk ezt a köny­vet.

GABO

Adatlap

Kötés
Fűzött
Új

16 további termék ebben a kategóriában: