Barion Pixel

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA:

 

1.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. (Székhely:2045 Törökbálint, Hrsz. 062/30, Cégjegyzékszám: 13-09-138048) által alkalmazott adatkezelés részleteit, amelyet a társaság, mint adatkezelő (Adatkezelő) magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2. A jelen Tájékoztató a gabo.hu honlapon (weboldal) a felhasználók által fiókregisztráció, vásárlás és hírlevél feliratkozás és egyéb, kapcsolódó tevékenységek céljából megadott személyes adatok kezelésének elveit és szabályait tartalmazza.

1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

 

2. ADATKEZELÉS FORMÁI ÉS ADATFELDOLGOZÓK

 

2.1. Fiókregisztráció

Az Adatkezelő lehetővé teszi a felhasználók számára fiókregisztrációt és a regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét (pl. korábbi vásárlások adatai, szállítási/számlázási cím megadása).

 

Az adatkezelés célja: regisztrációhoz kötött szolgáltatások biztosítása.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az Adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata (hozzájárulás) alapján kerül sor, amely hozzájárulást felhasználó bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, jelszó, regisztráció időpontja, számlázási és szállítási név, cím(ek), korábbi vásárlások adatai, utolsó belépés időpontja.

 

Adatok tárolásának helye: Adatkezelő ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisa.

 

Az adatkezelés tartama: a fiók törlésének Adatkezelő felé (webshop@gabo.hu) történő kezdeményezéséig.

 

Adatfeldolgozók:

 

PDK Mérnöki és Szolgáltató Kft.

1132 Budapest, Visegrádi utca 42-46.

support, tanácsadás

Hetzner Online GmbH

 Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Németország

tárhelyszolgáltatás

 

 

 

2.2. Online vásárlás

Az Adatkezelő a weboldalon történő termékvásárlást (beleértve számlázást, kiszállítást) regisztrációval vagy anélkül biztosítja a felhasználók számára.

 

Az adatkezelés célja: online vásárlás, számlázás, megvásárolt termék kiszállításának biztosítása.

 

Az adatkezelések jogalapja: az online vásárlás alapjául szolgáló szerződés (ÁSZF) előkészítése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], valamint jogszabályi előírásoknak való megfelelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. A szerződés megkötése az ÁSZF-nek a vásárlás során Ön által tett elfogadásával történik.

 

A kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, számlázási és szállítási név, cím(ek) és egyéb adatok, telefonszám, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, fizetési mód, fizetés dátuma, megrendelés forrása, számla adatok.

Adatok tárolásának helye: Adatkezelő ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisa, illetve a releváns adatok átadásra kerülnek a kiszállítást, illetve számlázást végző partner cégeknek (lásd adatfeldolgozók).

Adatkezelés tartama: a Adatkezelő a vásárlásra vonatkozó adatokat a vásárlás időpontját követő 5. év végéig tárolja, míg a számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó adatokat nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján. Kiszállítás esetén a kiszállítással kapcsolatos személyes adatot tartalmazó iratok megőrzésére a polgárjogi elévülési ideig kerül sor.

 

Adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói tevékenység

PDK Mérnöki és Szolgáltató Kft.

1132 Budapest, Visegrádi utca 42-46.

support, tanácsadás

Paylike Aps

P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N Dánia

webshop bankkártyás tranzakciók fogadása, feldolgozása

Pribil Mária

2636 Tésa, Petőfi utca 16.

könyvelés

GLS General Logistics Systems Hungary

Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

levél- és csomagküldemények szállítása

Billingo Technologies Zrt.

1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

 

számlázás

Hetzner Online GmbH

 Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Németország

tárhelyszolgáltatás

 

 

2.3. Hírlevélküldés

 

Adatkezelő hírlevele új termékeinek és akcióinak tájékoztatására szolgál. A hírlevélre az adatkezelő weboldalán regisztrációkor lehet feliratkozni.

Hírlevél küldése esetén a felhasználók egyedi azonosítására az e-mai cím szolgál.

 

Az adatkezelés célja: a gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról. Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy hírlevelünket eljuttassuk az Ön részére. Adatkezelő más adatkezelő részére a kezelt adatokat nem adja át.

 

Az adatkezelések jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 

A kezelt adatok köre: e-mail-cím, név, hozzájárulás időpontja.

 

A hírlevelek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka) Adatkezelő nem személyekhez kacsolódóan ismeri meg, így ezek nem minősülnek személyes adatnak.

 

Adatok tárolásának helye: Adatkezelő által megbízott szolgáltató hírlevélküldő rendszere (lásd lejjebb), valamint ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisa.

 

Adatkezelés tartama: az adatkezelés az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy a hírlevélben rendelkezésre álló lemondás funkció használatáig tart. A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonására bármely hírlevél láblécében megtalálható linken keresztül lehetőség van.

Adatkezelő kétévente felülvizsgálja az adatok pontosságát és az inaktívvá vált (pl. egyetlen hírlevelet sem nyitott meg) vagy nem működő (hírlevelek visszapattannak) e-mail címeket - lemondás hiányában is - törli.

Adatfeldolgozók:

 

Név

Székhely

Adatfeldolgozói tevékenység

 Sendinblue SAS


106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Franciaország

hírlevélküldő szoftver biztosítása, adattárolás

RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

tárhelyszolgáltatás, számlázó szoftver

 

 

2.4. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

 

Adatkezelő a felhasználók, vásárlók egyedi igényeit, panaszokat, kéréseket a webshop@gabo.hu email címen fogadja.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók, vásárlók egyedi igényeinek, panaszainak, kéréseinek elintézése.

 

Az adatkezelések jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Amennyiben adatait nem, vagy nem pontosan adja meg, ügyfélszolgálati megkeresését nem áll módunkban teljesíteni és a személyes adatokat a lentiek szerint töröljük.

 

A kezelt adatok köre: e-mail-cím, név, a felhasználó, vásárló által megadott és az ügyintézéshez szükséges adatok.

 

Adatok tárolásának helye: Adatkezelő ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisa.

 

Adatkezelés tartama: Adatkezelő a személyes adatokat az ügy lezárását követő ötödik év végén törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezi az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja a weboldal biztonságos működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelése érintettekre vonatkozó, hátránnyal nem járó hatását. 

Adatfeldolgozók:

 

PDK Mérnöki és Szolgáltató Kft.

1132 Budapest, Visegrádi utca 42-46.

support, tanácsadás

Hetzner Online GmbH

 Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Németország

tárhelyszolgáltatás

 

 

 

2.5. A weboldal biztonságos működésének biztosítása

 

Az Adatkezelő a felhasználó weboldalra történő belépéskor a felhasználó IP-címét a weboldal biztonságos működésének biztosítása érdekében (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel rögzíti és tárolja.

 

Az adatkezelés célja: a weboldal biztonságos működésének biztosítása.

 

Az adatkezelések jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

 

A kezelt adatok köre: IP cím, oldal megnyitásának, elhagyásának időpontja.

 

Adatok tárolásának helye: Adatkezelő ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisa.

 

Adatkezelés tartama: Az automatikusan rögzített IP-címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 2 évig tárolja.

Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezi az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja a weboldal biztonságos működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelése érintettekre vonatkozó, hátránnyal nem járó hatását. 

Adatfeldolgozók:

 

PDK Mérnöki és Szolgáltató Kft.

1132 Budapest, Visegrádi utca 42-46.

support, tanácsadás

Hetzner Online GmbH

 Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Németország

tárhelyszolgáltatás

 

 

3. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre:

 

3.1. Az Adatkezelő a Felhasználó munkamenetének kezelése érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

3.2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

3.3. Az adatkezelő által alkalmazott cookie-król a webodal megnyitásakor felugró, „un. cookie banner tájékoztatja a látogatóókat.

 

 

4. Az Adatkezelés elvei, módja:

 

4.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

4.2. Adatkezelő felhívja az Ön figyelmét, hogy amennyiben adatait nem adja meg, a tervezett adatkezelést, ezáltal az adott szolgáltatást, nem tudja az Ön számára nyújtani.

4.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.4. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.5. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adják. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás a felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.

4.6. Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.7. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

4.8. Az adatkezelés tartamának leteltét követően Adatkezelő véglegesen törli a felhasználóhoz kapcsolódó személyes adatokat az adatbázisaiból.

4.8. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

4.9. Tájékoztatjuk arról, hogy ha az Adatkezelő számára - véletlenül (pl. elírás miatt) vagy szándékosan - más magánszemélyre vonatkozó adatokat (név, telefonszám, e-mail cím, stb.) vagy ilyen adatokat is megad, akkor az adatok megadására vonatkozó felhatalmazással, hozzájárulással Önnek kell rendelkeznie. Adatkezelő az így megadott adatokat jogos érdeke alapján kezeli ugyanúgy, mintha azok az Ön adatai lennének. Adatkezelő nem felel olyan harmadik fél adatainak hozzá jutásáért, amelyek véletlen elírás vagy egyéb hiba folytán Öntől származnak egyedi felhatalmazás nélkül. Adatkezelő az ilyen adatokat haladéktalanul törli a tudomást szerzést követően.

 

5. Adatbiztonság

 

5.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések során adatokat csak titkosított csatornán keresztül kér be Öntől, minden adatforgalom és kommunikáció titkosított csatornán keresztül történik. Az átadott adatokat Adatkezelő a megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett tárolja, így gondoskodva arról, hogy esetleges biztonsági incidens kockázatát a minimálisra legyen. Az adatokhoz való hozzáférés kizárólag olyan személyek számára biztosított, akik részt vesznek az adatkezelési műveletek végrehajtásában és kizárólag a feladatuk ellátásához szükséges mértékig. Csak olyan adat bekérése történik, ami ahhoz kell, hogy az adatkezelési célokat Adatkezelő megvalósíthassa.

 

6. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módjai

 

6.1. Az adatok helyesbítése vagy törlése a webshop@gabo.hu e-mail-címre, illetve postai úton a TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 4. címre küldött levélben kezdeményezhető.

6.2.A felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A felhasználó által megadott személyes adatok a fiók (profil) oldalon megtekinthetők. Ettől függetlenül a Felhasználó személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a webshop@gabo.hu e-mail-címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail-címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa.

6.3. A felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A felhasználó által megadott személyes adatok a profiloldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.4. A felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.5. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

6.6. A felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

6.7. A Felhasználó a jogszabályban meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 

7. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása:

 

7.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

7.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek:

 

8.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő munkatársait is a webshop@gabo.hu e-mail-címen.

8.2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

8.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: TALENTUM Könyves és Kereskedő Kft.
Székhely:2045 Törökbálint, Hrsz. 062/30
Cégjegyzékszám: 13-09-138048
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Adószám:10224454-2-13
Telefonszám:06 23 332-104
E-mail: webshop@gabo.hu